Certificering CO2 Prestatieladder !18 / 01 / 2019

Certificering CO2 Prestatieladder !

Onlangs is van Bouwbedrijf van Schaik gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder Niveau 3 !

Met het behalen van het certificaat laat het bedrijf zien dat het actief werk maakt van CO2-reductie.

Bouwbedrijf van Schaik streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt Bouwbedrijf van Schaik de kans om haar uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder wordt er door Bouwbedrijf van Schaik een enorme hoeveelheid energie bespaard.

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 3 op de ladder laat Bouwbedrijf van Schaik zien dat zij een van de koplopers is op het gebied van duurzaam ondernemen.

Het complete certificaat vindt u hier.

Delen

Actueel