PEFC™

PEFC™

Het Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)TM of PEFCTM International is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die het duurzaam beheren van bossen promoot via onafhankelijke certificering door derde partijen. Dit biedt klanten en consumenten de mogelijkheid om producten te kiezen uit milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde en economisch levensvatbare bosbouw. De organisatie is in 1999 opgericht in Parijs door kantoren uit 11 verschillende Europese landen met steun van organisaties die samen meer dan 15 miljoen Europese particuliere boseigenaren vertegenwoordigen en van internationale brancheverenigingen uit de houtverwerkende industrie en houthandel. PEFCTM is gevestigd in Genève, Zwitserland.

Zijn 35 wereldwijde onafhankelijke nationale boscertificeringssystemen vertegenwoordigen meer dan 210 miljoen hectare aan gecertificeerd bos, wat dit het grootste boscertificatiesysteem in de wereld maakt en ongeveer twee derde van het wereldwijde gecertificeerde bos omvat.

PEFCTM certificaat
Download PEFC certificaat